Aday Öğrenciler

Kıymetli öğrencimiz;

Fakültemiz,

  • Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Coğrafya
  • Eğitim Bilimleri
  • Felsefe
  • Psikoloji
  • Sosyoloji
  • Tarih
  • Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümleri olmak üzere sekiz bölümde öğretimine devam etmektedir. 21 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Fakültemizde 123 akademisyen (13 Profesör, 33 Doçent, 30 Dr. Öğretim Üyesi,  4 Öğretim Görevlisi ve 43 Araştırma Görevlisi)  ve 1956 lisans öğrencisi bulunmaktadır.

Fakültemiz binası, şehir merkezine 7 km mesafede bulunan ve toplu taşıma araçları ile şehir merkezinden yaklaşık 10 dakikada ulaşım sağlayabileceğiniz Uluyazı Kampüsünde bulunmaktadır.

 

FAKÜLTEMİZİN KONUMU

 

Tercih yapmanızda yardımcı olması amacıyla fakültemiz tanıtım videosuna, fakültemiz bölümlerinin 2022 YKS taban puanlarına ve ayrıca bölümlerimizin ders müfredatlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

     

 FAKÜLTE TANITIM VİDEOSU

2022 YKS TABAN PUANLARI

2022 yılına ait Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Fakültemiz bölümlerine ait en küçük ve en büyük puanlar Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. 2022 yılına ait Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim Lisans Programları

 

 

Genel Yerleştirme

Okul Birincisi Yerleştirme

Program Adı

Puan Türü

En Küçük Puan

En Büyük Puan

OBK En Küçük Puan

OBK En Küçük Puan

Bilgi ve Belge Yöntemi

EA

224,89962

289,51065

 

 

Coğrafya

SÖZ

276,09427

324,79842

 

 

Coğrafya (İÖ)

SÖZ

242,62872

311,66687

 

 

Felsefe

EA

206,38188

278,93655

 

 

Psikoloji

EA

354,26509

399,96733

309,56800

311,32311

Sosyoloji

EA

221,94890

278,51024

 

 

Tarih

SÖZ

235,07831

331,59682

 

 

Tarih (İÖ)

SÖZ

201,61699

346,82346

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

SÖZ

280,21884

364,34744

258,21335

385,79693

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

SÖZ

231,34207

285,63738

 

 

 

 

BÖLÜM DERS MÜFREDATLARI

 

Fakültemiz öğrencileri, eğitim öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde 36 AKTS’ye kadar (önceki dönemlerden başarısız dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ye kadar), yaz dönemlerinde ise 21 AKTS’ye kadar ders seçebilmektedirler. Öğrencilerimiz bölüm zorunlu derslerin yanında bölüm, fakülte ve üniversite havuzundan seçmeli dersler de alabilmektedir.

Fakültemizde Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında” yer alan atamaya esas olan öğretmenlik alanlarına kaynaklık teşkil eden programlarda öğrenim gören öğrencilerimiz Eğitim Bilimleri bölümümüz tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi programını alabilmektedir.

Fakültemiz binası, engelsiz üniversite ödülüne sahip olup gerek dış mekanlarında ve gerekse iç mekanlarında engelli öğrencilerimiz için rampa ve geçiş yolları ile görme engelli yönlendirici sistemlerine sahiptir.                                                 

Çankırı ilimizde KYK`ya ait yeterli kontenjana sahip kız ve erkek yurtları bulunmakta olup özel yurt seçenekleri de mevcuttur. Yurt ve Burs başvuruları, KYK sitesinden takip edilmekte ve başvuru e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

Üniversitemiz öğrencileri Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile başka şehir/ülke üniversitelerinde bir veya iki dönem öğrenim görebilmektedir.

Fakülte binamızın karşısında Üniversitemizce işletilen bir kantinimiz ve Uluyazı yerleşkesinde ise öğrenciler için 4 ayrı salona sahip yemekhane bulunmaktadır. Yemekhanemizde öğle ve akşam öğünlerinde uygun fiyata dört çeşit yemek hizmeti sunulmaktadır.

 

Fakülte binamızın bodrum katında mescit ve abdest alma yeri, ayrıca kampüsümüzde cami de bulunmaktadır.

Fakültemiz öğrencileri, öğrenci topluluklarına üye olma, çeşitli branşlarda spor yapma ve kültürel etkinliklerde görev alma imkânlarından da yararlanabilmektedir.

 

ÜNİVERSİTEMİZ TANITIM FİLMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

   

BÖLÜMLERİMİZ HAKKINDA BİLGİLER

 

 

BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü; kişi, kurum ya da kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgilerin, sağlayıcılar (kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezi vb.) tarafından elde edilmesi, kayıt altına alınıp muhafaza edilmesi, gereklilik halinde düzenlenmesi ve yeniden ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulması ile ilgili çalışmalar yapacak yetki sahibi personellerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir.

Bilginin korunması, kitlelerin erişimine açık olması ve geliştirilebilir hale gelmesi için bu alanda eğitim almış profesyonel kütüphanecilere, bilgi yöneticilerine ve arşivcilere ihtiyaç duyulmaktadır.

*Eğitim-Öğretim Modeli

Eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüzde okuyan öğrencilerimiz, Belge Yönetimi, Bilgi Hizmetleri, bilgi okuryazarlığı, bilginin organizasyonu ve yönetimi, yayıncılık Bilişim Teknolojileri, Kataloglama, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri, Osmanlıca, Araştırma Yöntemleri ve benzer konularda eğitim alırlar.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar “Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Diploması” almaya hak kazanır.

Bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunları; verilerin sınıflandırılması, analiz edilmesi ve anlamlandırılması basamaklarında pek çok sektörde iş olanağı yakalama şansına sahiptir. Bununla birlikte bilgi ve Belge yönetimi Bölümü mezunları arşivler, kütüphaneler, bilgi merkezleri, müzeler gibi alanlarda çalışabilirler. Bunların haricinde bir de ticari ve endüstriyel kuruluşlarda evrak takibi, araştırma merkezlerinde dokümantasyon merkezlerinde kendilerine iş alanları bulabilirler. (GoogleMaps bağlantısı için buraya tıklayınız).

*Burs İmkanı

Her yıl verilecek "YÖK Burslarının", yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenmektedir."YÖK Burslarını" almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

 

*Öğrenim Ücreti

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

 

Coğrafya, doğal ortam ile insanlar arasındaki etkileşimi araştırıp sonuçlarını sentez olarak veren bir bilim dalıdır. Genel olarak Türkiye’de ve diğer ülkelerde coğrafyanın öğretim sebepleri, insanların yaşadıkları mekânı/ülkeyi tanıyarak fiziki ve beşeri potansiyeli tespit etmek, ülke topraklarında daha iyi mekânsal organizasyon yaparak ondan daha verimli bir şekilde faydalanmak, toplumda çevre bilinci oluşturarak geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı öğretmek olarak sıralanabilir. Mekân bilimi olan coğrafya, nesnelerin yeryüzünde nerede yer aldıklarını, niçin orada bulunduklarını, yerlerin birbirinden nasıl farklılaştıklarını ve insan- çevre arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu inceler. Basit manada coğrafya içinde yaşadığımız dünyayı ele alan bir bilim dalı olarak insanı, mekânı, kültürü, yeryüzünü, çevreyi, doğal ortamı bir araya toplayan bütünleştirici bir disiplindir.

Coğrafya Bölümü’nden mezun olanlar, Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Lisans Diplomasına sahip olmaktadır.

Disiplinler arası yapısı itibariyle coğrafya bölümü mezunları Türkiye’de MTA, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, TÜİK, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıklar, Belediyeler, kamusal/özel sektörün AR-GE birimlerinde araştırmacı olarak çalışma imkânı da bulabilirler. Bunların yanı sıra coğrafya bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda, kamu ve özel sektörde ilk ve orta öğretim kurumlarında ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca coğrafyacılar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalında (Yüksek Lisans, Doktora) eğitimi alarak akademik eğitimlerini sürdürebilirler.

*Eğitim-Öğretim Modeli

Coğrafya bölümünün lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Coğrafya bölümünde teorik derslerin yanı sıra arazide yapılan uygulama dersleri de mevcuttur. Coğrafya bölümü faaliyetlerini, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin Uluyazı kampüsünde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi binasında sürdürmektedir. (GoogleMaps bağlantısı için buraya tıklayınız).

*Burs İmkanı

Her yıl verilecek "YÖK Burslarının", yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenmektedir."YÖK Burslarını" almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

 

*Öğrenim Ücreti

Coğrafya Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Bölümümüz, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını toplumla paylaşmak, eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek ve topluma hizmet etmek amaçları taşımaktadır. Bölümümüzün kurulma süreci 2010-2011 eğitim öğretim yılının Bahar döneminde başlatılmış olup, bölümümüzde 7 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ile 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bu süreçte temel hedefimiz eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası aktörleri ile kurumsal iletişim kanalları oluşturup, lisansüstü düzeyde eğitim vermek, eğitimle ilgili sorunlara bilimsel yöntemleri kullanarak çözümler aramaktır. Eğitimin, birey ve toplum açısından taşıdığı yaşamsal önemin farkındalık düzeyini yükseltmek bir diğer hedefimizi oluşturmaktadır.

*Eğitim-Öğretim Modeli

Bölümümüzde: 1) Eğitim bilimleri tezli yüksek lisans ve 2) eğitim yönetimi tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki adet lisansüstü eğitim programı mevcuttur. Her bir dersin içeriğine ve amacına uygun olarak çağdaş ve bilimsel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.(GoogleMaps bağlantısı için buraya tıklayınız).

*Burs İmkanı

Her yıl verilecek "YÖK Burslarının", yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenmektedir."YÖK Burslarını" almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

*Öğrenim Ücreti

Eğitim yönetimi tezsiz YL için dönemlik 4000 lira.

FELSEFE BÖLÜMÜ

 

Felsefe bölümü Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamış olup, geçen on üç yıl içerisinde sürekli gelişimi hedefleyen, öğrenci odaklı ve çağdaş felsefenin gereksinimleri ile uyumlu bir eğitim anlayışı içerisindedir. Her biri kendi alanında uzman olan öğretim elemanı kadrosuyla birlikte bölümümüz, felsefe eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz için yüksek kalitede eğitim olanağı sunmaktadır. Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk İslam Düşünce Tarihi ve Bilim Tarihi ve Felsefesi olmak üzere dört Ana Bilim Dalından oluşan bölümüz kapsamlı bir felsefe tarihi eğitiminin yanı sıra çağdaş felsefenin problemleri üzerine kapsamlı bir eğitim müfredatına sahiptir. Bu bağlamda öğrencilerimiz tarihsel perspektifte felsefi düşünce geleneğine hakim olup günümüz dünyasının ortaya çıkardığı karmaşık felsefi problemler üzerine insan odaklı çözümler geliştirmeyi öğrenirler. Diğer yandan bölümümüz, felsefe alanında akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için lisans eğitimi sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimi sunmaktadır. 

*Eğitim-Öğretim Modeli

Felsefe bölümünde eğitim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olup öğrencilerimiz bir yıl süreyle isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler. ÇAKÜ ‘İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması’ koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://udom.karatekin.edu.tr/default.aspx adresinden erişilebilir. Bölümümüzün program içeriğine Felsefe bölümü Bologna sayfasından ulaşılabilir. (https://bbs.karatekin.edu.tr/dersPlani.aspx?bkod=01&fkod=06) (GoogleMaps bağlantısı için buraya tıklayınız).

*Burs İmkanı

Bu programa yerleşen adaylardan ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, üniversitemiz ve üniversitemizin anlaşmalı olduğu vakıf ve kurumlar tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin bilgilere ve güncel duyurulara üniversitemiz https://sks.karatekin.edu.tr/default.aspx sayfasından erişilebilir.

*Öğrenim Ücreti

Felsefe Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

 

  1. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması: Psikoloji programında isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. ÇAKÜ ‘İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması’ koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://udom.karatekin.edu.tr/default.aspxadresinden erişilebilir.
  2. Staj:Psikoloji programına yerleşen adaylar için zorunlu staj uygulaması yoktur. Gönüllü olarak gerçekleştirilecek olan stajlar ise öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Bununla birlikte, bölümümüz tarafından kreşler, huzurevleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlardaki stajların 2. Sınıf; her türlü hastane ya da danışmanlık merkezi stajlarının yanında psikolojinin diğer alanlarındaki stajların ise 3. sınıf dersleri tamamlandıktan sonra yürütülmesi daha uygun görülmektedir.

*Eğitim-Öğretim Modeli

Psikoloji programı isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin dışında 4 yıl (8 yarıyıl) olup programın öğretim modeli örgün niteliktedir. (GoogleMaps bağlantısı için buraya tıklayınız).

*Burs İmkanı

Bu programa yerleşen adaylardan ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, üniversitemiz ve üniversitemizin anlaşmalı olduğu vakıf ve kurumlar tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin bilgilere ve güncel duyurulara üniversitemiz https://sks.karatekin.edu.tr/default.aspx sayfasından erişilebilir.

*Öğrenim Ücreti

Psikoloji Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Bölüm Web Sayfası: https://sosyoloji.karatekin.edu.tr/default.aspx

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 2008 yılında kurulmuş olup 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini kabul etmiş ve hâlen lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Toplumsal Yapı ve Değişme anabilim dalları ile eğitim-öğretimine devam eden bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 akademik personel görev yapmaktadır.

Bölüm olarak temel amacımız, öğrencilerimizin yeterli sosyoloji bilgisine sahip olmalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak sürekli değişen dünya şartlarıyla birlikte değişen sosyoloji akımlarını da görmelerine imkân tanımaktır. Günümüz toplumlarını sağlıklı bir şekilde analiz edip, toplum için en iyi çözümü üretebilen alanında uzman sosyologlar yetiştirmektir.

*Eğitim-Öğretim Modeli

Sosyoloji Bölümünün lisans eğitim süresi dört (4) yıl yani sekiz (8) yarıyıldır. Sosyoloji Bölümü ikinci öğretim programı bulunmamaktadır. Lisans programında isteğe bağlı bir (1) yıl süreyle yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır. (detaylı bili için tıklayınız). Lisans programının yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları bulunmaktadır.

Sosyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans ders içeriklerine erişim sağlamak için Bologna Bilgi Sistemi sayfasından detaylı bilgi alınabilmektedir.

Sosyoloji Bölümü öğrencileri için zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Ancak isteğe bağlı, gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrenciler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde mesleki formasyonlarına katkı sunacak staj faaliyetlerinde yer alabilmektedirler. (GoogleMaps bağlantısı için buraya tıklayınız).

*Burs İmkanı

Sosyoloji Bölümü öğrencileri lisans ve yüksek lisans eğitimlerin başladıkları dönem Kredi Yurtlar Kurumunun sağladığı burs ve kredilere başvuru yapabilmektedirler. Ayrıca ikametgahlarının bulunduğu belediyeler ve odalardan (Ticaret Odası gibi) burs için destek alabilmektedirler.

*Öğrenim Ücreti

Sosyoloji lisans ve yüksek lisans eğitimi için herhangi bir harç ücreti ödemesi bulunmamaktadır.(Yabancı uyruklu öğrenciler hariç)

TARİH BÖLÜMÜ

 

Bölümümüz 2007 yılında Üniversite ile birlikte kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2009 yılında almaya başlamıştır. Halihazırda her yıl lisans programımıza yüzden fazla öğrenci kayıt yaptırmakta ve toplamda lisans programımızda dört yüzden fazla öğrenci bulunmaktadır. 

Bölümümüz tarafından her sınıf için ayrı bir Akademik Danışman ataması yapılmaktadır. İlgili danışmanlar aracılığıyla öğrencilerimize Üniversitemizin olanakları, yönetmelik ve diğer bilgiler sunulmaktadır. Akademik Danışmanlar derslerin seçilmesi, onaylanması gibi süreçlerde de öğrencilere yol göstermekte ve bilgi vermektedir.

Öğrencilerimiz, üniversitemizin düzenlemiş olduğu her türlü etkinliğe (sempozyum, kongre, konferans, bahar şenliği, vb.) katılma hakkına da sahiptir.

Öğrencilerimiz, yaşadıkları sorunları ya da önerilerini bölümümüz web sitesinde bulunan “Öneri, İstek ve Eleştiri Formu” (https://tarihbb.karatekin.edu.tr/oneri-istek-ve-elestiri-formu-10917-sayfasi.karatekin ) aracılığıyla ya da tarih@karatekin.edu.tr adresine e-posta göndererek bizlere ulaştırabilir ve hızlı sonuç alabilirler.

Öğrencilerimiz, bölümümüz bünyesinde kurulan Tarih Topluluğuna ya da üniversitemiz bünyesindeki diğer topluluklara katılarak sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılmasını sağlayabilir ya da ilgili programlarda katılımcı olarak yer alabilir.

Öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacağı dilekçe ve formlar için web sitemizde hazır bulunan dilekçe ve form örneklerini kullanabilir.

Bölümümüz hakkında merak ettiğiniz diğer bilgileri Bölümümüz Web Sitesinde bulunan “Sık Sorulan Sorular” (https://tarihbb.karatekin.edu.tr/sik-sorulan-sorular-14535-sayfasi.karatekin ) sayfasında bulabilir ya da bize tarih@karatekin.edu.tr e-posta adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Diğer her şey için: https://tarihbb.karatekin.edu.tr/

Öğretim Programı: Normal Öğretim - İkinci Öğretim

Öğretim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: 4 yıl (8 dönem)

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık İmkanı: İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, 4 yıllık eğitim – öğretim süresine dâhil değildir.

Öğrenci Sayısı:

Normal Öğretim Programı her yıl 62 öğrenci almaktadır. (60 Normal Kontenjan + 2 Okul Birincisi Kontenjanı)

İkinci Öğretim Programı 2019 yılı ve sonrasında her yıl 41 öğrenci almaktadır. (40 Normal Kontenjan + 1 Okul Birincisi Kontenjanı)

*Eğitim-Öğretim Modeli

Bölümümüz öğrenci merkezli öğretimi esas almakta ve her ders için ders içeriğine göre farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır.

Program İçeriği: Bölümümüzde okutulan derslerin içeriği ve dönemlere göre ayrılmış programa bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz: https://bbs.karatekin.edu.tr/dersPlani.aspx?fkod=06&bkod=04 (GoogleMaps bağlantısı için buraya tıklayınız).

*Burs İmkanı

Öğrencilerimiz üniversiteye kayıt olduktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na başvuru yoluyla Burs ve Öğrenim Kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca TÜBİTAK Burslarına da başvurabilirler.

*Öğrenim Ücreti

Normal Öğretim Öğrencileri için herhangi bir ücret yoktur.

İkinci Öğretim Öğrencileri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen dönemlik ücreti ödemektedir.

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuş olup, hâlen lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrenci alımına 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlayan bölümümüzde 1 Profesör, 3 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi halen görev yapmaktadır. Her yıl birinci ve ikinci öğretim programlarına, toplamda 120 öğrenci kontenjanı bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün yüksek lisans programı da aktif olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

 Bölüm programımızın amacı, Türk dili ve edebiyatı metinlerini başlangıçtan günümüze kadar edebi ve filolojik bağlamda inceleyip öğrencilere aktarmak; bu aktarımı gerçekleştirirken Türk kültürünün oraya çıkış ve gelişimindeki önemli noktaları akademik düzeyde öğretmek; ve bu sayede Türk dili ve edebiyatı alanında ihtiyaç duyulan bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri ülkemize kazandırmaktır. Türk dil ve edebiyatının, tarihi ve coğrafi anlamda öğrenciye aktarılması, bölümümüzün başlıca hedefleri arasındadır. Bölümümüzde, teorik ve uygulamalı derslerin yanında bölüm içi etkinlikler, konferanslar, seminerler düzenlenmekte ve öğrenciler sosyal alanlarda da desteklenmektedir. Programımızın Bologna Bilgi Sistemi dikkate alınarak güncel tutulmasına, hem derslerin yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmasına, hem de ders içeriklerinin yeni gelişmelere uygun olarak düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

*Eğitim-Öğretim Modeli

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüz, eğitim faaliyetlerini Uluyazı Kampüsü Edebiyat Fakültesi’nde sürdürmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin de bulunduğu bir bölümdür. 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Türk Dili ve Edebiyatı” lisans diploması ve “Türk Filologu” ya da “Türkolog” unvanı verilir. (GoogleMaps bağlantısı için buraya tıklayınız).

*Burs İmkanı

YÖK Türkoloji Bursu: Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurtdışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen bir burs programıdır.

TDK Bursu: Her yıl düzenli olarak AYK (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu) bünyesi altında başarılı öğrencilere verilen burstur.

KYK Bursu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup üniversitede eğitim alan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır. NOT: Öğrenim kredisi alan öğrenciye burs, burs alan öğrenciye ise öğrenim kredisi verilmemektedir.

İş Olanakları: 

Bölümümüz mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığı’nda, Türk Dil Kurumu’nda, arşivler ve kütüphanelerde uzman olabilmekte, ayrıca TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca farklı yayınevlerinde editör olarak da çalışma fırsatına sahip olurlar. Bölümümüzün 2021 yılı itibariyle 1000’in üzerinde mezun öğrencisi bulunmaktadır. Mezun öğrencilerimizden bir kısmı Türkiye’deki üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmakta, bir kısmı da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kadrolarda öğretmen olarak çalışmaktadır.

*Öğrenim Ücreti

Fakültemize bağlı bütün bölümlerde olduğu gibi Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüzde de eğitim-öğretim faaliyetleri (ikinci öğretim programları hariç) ücretsizdir.

KONAKLAMA

Fakültemiz öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda konaklayabilirler. Ayrıca Çankırı`daki değişik özel yurtlarda da konaklama imkanı mevcuttur. Dileyen öğrenciler, Çankırı`da ev kiralamak suretiyle de konaklamaktadır.

 

YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU - ÇANKIRI ÖĞRENCİ YURDU Karma
Ankara Cad. Abdülhalik Renda Mah. Çankırı Merkez, Çankırı

Fatih Erkek Öğrenci Yurdu 
Fatih Mah. Yapraklı Bulv. No: 76 Merkez / Çankırı
0376 2125191 0507 2410778

Billurbey Erkek Öğrenci Yurdu
Aksu Mh. Hamidiye Sk. No: 23 Merkez / Çankırı
0376 2130738 0505 5196679

ÖZEL EMİR KARATEKİN YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Aksu Mahallesi Yayla Caddesi Yurt Sokak, Merkez, Çankırı
03762133158

ÖZEL ŞELALE YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Taşmescit Cad. Aksu Mah. Çankırı Merkez, Çankırı
0376 213 96 22 (0376) 213 8383


Özel Emir Karatekin Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
0376 212 06 40
Aksu Mh. Bahçeler Sk. No:31

ÖZEL HASİBE YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
FATİH MAH.YAPRAKLI BULVARI NO:65
03762138383

ÖZEL İFFET KIZ ÖĞRENCİ YURDU 
Ankara Cad. Abdülhalik Renda Mah. Çankırı Merkez, Çankırı 
Tel:03762131808